Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ωρες παράδοσης

Ενώ θα χρησιμοποιήσουμε τις εύλογες προσπάθειές μας για την παράδοση των αγαθών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που σας έχει δοθεί, ενδέχεται να υπάρξουν απροσδόκητες καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα εκπληρωθεί και δεν θα αναλάβει ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση.

Όταν τα Αγαθά είναι έτοιμα για παράδοση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κανονίσουμε την ημερομηνία παράδοσης. Συνήθως αναμένουμε ότι μέσα σε 72 ώρες από εμάς να σας ειδοποιήσουμε ότι τα Αγαθά είναι έτοιμα για παράδοση, θα συμφωνήσετε μαζί μας την ημερομηνία παράδοσης. Αν η παράδοση καθυστερήσει από εσάς σε μια ημερομηνία μεγαλύτερη από 14 ημέρες αφού σας ειδοποιήσουμε ότι τα Αγαθά είναι έτοιμα για παράδοση, είτε επειδή δεν μπορείτε να συμφωνήσετε την ημερομηνία παράδοσης ή επειδή η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης, θα σας χρεώσουμε για τις δαπάνες αποθήκευσης και ασφάλισης με την ημερήσια τιμή που ισχύει μέχρι την παράδοση των Αγαθών.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις εύλογες προσπάθειές μας για να παραδώσουμε τα Αγαθά την συμφωνημένη ημερομηνία ή κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία, την οποία θα ζητήσετε στη συνέχεια και θα συμφωνήσουμε, αλλά δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά την τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης και ούτε θα δικαιούστε να απορρίψετε τη σύμβαση και να απορρίψετε τα Προϊόντα λόγω καθυστέρησης της παράδοσης.

Διαδικασία παράδοσης - παραδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα Αγαθά θα τοποθετηθούν στο δωμάτιο που έχετε επιλέξει, θα αποσυσκευαστεί και η συσκευασία θα αφαιρεθεί από την τοποθεσία. Ωστόσο, τα Αγαθά δεν θα τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο δωμάτιο εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω δυσκολιών πρόσβασης ή εάν το δωμάτιο δεν έχει καθαριστεί για να επιτρέψει επαρκή χώρο για να μετακινηθούν τα Εμπορεύματα και να τοποθετηθούν εκεί.

Εάν η πρόσβαση στο ακίνητο είναι ανεπαρκής για να επιτρέψει την παράδοση των εμπορευμάτων με ασφάλεια και ασφάλεια ή καθόλου ή αν τα μέσα πρόσβασης δεν είναι όπως περιμέναμε, τότε η ομάδα παραλαβής θα σας ενημερώσει ότι η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και τα Προϊόντα θα επιστραφούν στην αποθήκη μέχρι να διευθετηθεί η κατάλληλη πρόσβαση ή μέχρι να ακυρώσουμε τη σύμβαση σύμφωνα με τη ρήτρα 1.4.1.

Οι διαστάσεις των Προϊόντων παρατίθενται στη βιβλιογραφία των πωλήσεών μας σε όλες τις δημοσιευμένες μορφές, αλλά αποτελούν έναν οδηγό μόνο επειδή μπορεί να υπάρξουν μικρές διακυμάνσεις στις διαστάσεις των τελικών προϊόντων. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το αν η πρόσβαση θα είναι επαρκής, σας συμβουλεύουμε να κάνετε μια αίτηση πρόσβασης.

Είναι αποκλειστική ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα θα ταιριάζουν στους προβλεπόμενους χώρους.

Εάν έχετε δηλώσει ότι η παράδοση πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω ενός παραθύρου ή μέσω ενός μπαλκόνι ή βεράντα, μια αίτηση πρόσβασης θα θεωρείται ότι έχει γίνει.

Οποιεσδήποτε ζημιές στην ιδιοκτησία σας προκαλούνται από την ομάδα παραλαβής πρέπει να αναφέρονται σε μας εντός 12 ώρες παράδοσης. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε αξιώσεις που έγιναν εκτός αυτής της περιόδου.

Εάν η παράδοση δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης ή εξαιτίας της παρουσίας σας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας αλλά την άρνηση παράδοσης για οποιονδήποτε λόγο ή αν δεν υπάρχει κανείς που συμμετέχει να δεχτεί την παράδοση ή εάν προκύψουν έξοδα παράδοσης που δεν πληρώνετε τότε Τα εμπορεύματα θα επιστραφούν στην αποθήκη και θα αποθηκευτούν και θα χρεωθείτε πρόσθετη χρέωση για την αποτυχημένη παράδοση ίση με το 15% της τιμής των αγαθών που δεν έχουν παραδοθεί.

Η ομάδα παραλαβής θα σας ζητήσει να υπογράψετε μια απόδειξη παραλαβής των Αγαθών.

Τα προϊόντα που αποστέλλονται στο εξωτερικό από εσάς θα πρέπει να ελέγχονται από εσάς προτού αποσταλούν. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων στο εξωτερικό και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που προκύπτουν ή σχετίζονται με την αποθήκευση και την επιστροφή από το εξωτερικό, ακόμη και αν τα Αγαθά είναι κατεστραμμένα ή ελαττωματικά κατά κάποιο τρόπο.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια εισοδήματος ή άλλες απώλειες που αναλαμβάνετε σε σχέση με τη συμμετοχή σας ή τη συμμετοχή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας για να παραλάβετε τα Αγαθά.

Έξοδα αποστολής

Η χρέωση για μια τυπική παράδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάσταση - ανατρέξτε στο τιμολόγιο αποστολής.

Μια τυπική παράδοση είναι μια παράδοση που πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των τραπεζικών αργιών) σε προορισμό διαφορετικό από τον Ειδικό Προορισμό, όπως ορίζεται κατωτέρω, και όπου η παράδοση είναι σε υπόγειο, έδαφος, πρώτο ή δεύτερο όροφο και η πρόσβαση γίνεται μέσω μιας πόρτας στο έδαφος Όροφος.

Ειδικοί προορισμοί είναι οι ταχυδρομικοί κώδικες AB, PA, IV και KW, Βόρεια Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Νήσος του Wight, Σκωτία και νησιά της Μάγχης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξει μια πρόσθετη χρέωση αποστολής, η οποία θα σας συμβουλεύεται πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Η παράδοση σε άλλους προορισμούς στον κόσμο είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και με προηγούμενη συμφωνία των τελών.

Οι παραδόσεις που δεν πραγματοποιούνται μέσω μιας πόρτας στο επίπεδο του ισογείου και / ή που συνεπάγονται τη χρήση βαγονιών ή παρόμοιου εξοπλισμού ή είναι μέσω παραθύρων ή σε πεζούλες θα συνεπάγονται πρόσθετες χρεώσεις που θα συμφωνηθούν πριν από την παράδοση.

Οι παραδόσεις σε κάθε όροφο επάνω από τον δεύτερο όροφο χρεώνονται (επιπλέον της χρέωσης Standard Delivery) με την τότε τρέχουσα τιμή ανά όροφο ανά τεμάχιο, τα οποία καταβάλλονται στην εταιρεία παράδοσης κατά τη στιγμή της παράδοσης. Έλεγχος και Έκθεση Αίτησης Πρόσβασης: Το τότε ισχύον επιτόκιο που καταβάλλεται στην εταιρεία παράδοσης όταν σας δοθεί η αναφορά.

Αποτυχία παράδοσης

Εάν αφού συμφωνήσουμε μαζί σας την ημερομηνία παράδοσης, ζητάτε ημερομηνία παράδοσης που είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών μετά την ημερομηνία που σας γνωστοποιήσαμε ότι είναι η πρώτη ημερομηνία που μπορούμε να παραδώσουμε ή εάν τα Αγαθά δεν μπορούν να παραδοθούν μέχρι την ημερομηνία δύο μήνες μετά την ημερομηνία σας γνωστοποιήσαμε ότι είναι η πρώτη ημερομηνία που μπορούμε να παραδώσουμε μόνο λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης, την άρνηση της παράδοσης από εσάς ή τη μη παραλαβή από κάποιον που παραβρέθηκε ή εάν τα μέσα πρόσβασης δεν είναι όπως περίμενε κανείς τότε μπορούμε να αποφασίσουμε να ακυρώσουμε τη σύμβαση και:

Εάν καταβληθεί προκαταβολή, διατηρήστε οποιαδήποτε καταβολή που καταβλήθηκε σε εμάς και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση βάσει της σύμβασης, εκτός από το ότι θα μας επιστρέψετε το κόστος ή το κόστος απώλειας που προκύπτει από την ακύρωση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους οποιουδήποτε υλικού, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την εντολή, το κόστος εργασίας και τα λοιπά γενικά έξοδα και το διοικητικό κόστος που αποδίδεται σε αυτή την ακύρωση, στο βαθμό που το κόστος ή το έξοδο των ζημιών υπερβαίνει την κατάθεση. ή.

Εάν η τιμή των Αγαθών έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου, επιστρέψτε σε εσάς 85% της τιμής των Αγαθών και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει άλλη υποχρέωση βάσει της σύμβασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Μεγέθη

Τα εμπορεύματα κατασκευάζονται σύμφωνα με εύλογες εμπορικές προδιαγραφές ανοχής για προϊόντα του είδους τους και μπορεί να υπάρξουν μικρές διακυμάνσεις στις διαστάσεις των τελικών προϊόντων σε σύγκριση με τις διαστάσεις που περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία πωλήσεων.

Ποιότητα

Τα έπιπλα που παρέχονται από εμάς είναι χειροποίητα με φυσικά υλικά. Ως εκ τούτου, τα εμπορεύματα θα έχουν φυσικά σημάδια, όπως επουλωμένες ουλές και μαχαιροπίρουνα, που σημαίνουν γνήσιο δέρμα και δεν θα έχουν την ομοιόμορφη και ομοιόμορφη τελική εμφάνιση και σχήμα που βρίσκονται σε κατεργασμένα αντικείμενα κατασκευασμένα με τεχνητά υλικά ή υλικά επεξεργασμένα για να επιτύχουν αποτέλεσμα. Θα υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο χρώμα και την εμφάνιση μεταξύ αφενός των προϊόντων και αφετέρου κομμάτια που θα εμφανιστούν στις εκθέσεις μας, τα δείγματα μας και φωτογραφίες στα φυλλάδια μας ή στην ιστοσελίδα μας. Αναγνωρίζετε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά και οι παραλλαγές δεν πρέπει να θεωρούνται ως ελαττώματα για να εκτιμηθεί κατά πόσο τα Αγαθά είναι ή όχι ικανοποιητικής ποιότητας ή σύμφωνα με το Διάταγμα. Αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή ή με άλλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρήση της εμφάνισης ή την απόδοση των προϊόντων.

Δεν θα υπάρξει προσαρμογή των τιμών λόγω αλλαγών στις προδιαγραφές, ούτε θα δικαιούστε να απορρίψετε τα Προϊόντα λόγω τροποποιήσεων των προδιαγραφών όπως προαναφέρθηκε.

Ζημιές και ελαττώματα

Εάν τα Αγαθά παραδίδονται ως κατεστραμμένα ή ελαττωματικά ή είναι αλλιώς εσφαλμένα, πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 24 ωρών παράδοσης και θα κανονίσουμε να επιθεωρήσουμε τα Αγαθά και αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποστεί ζημιά, ελαττώματα ή εσφαλμένα θα τα επισκευάσουμε ή θα τα αντικαταστήσουμε και να κανονίσετε να σας παραδίδονται τα επισκευασμένα ή αντικατασταθέντα προϊόντα χωρίς πρόσθετη χρέωση. Η ειδοποίησή σας βάσει αυτής της ρήτρας πρέπει να τεθεί γραπτώς και να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην [Προστατεύεται email] ή με επιστολή που παραδίδεται στο γραφείο μας.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Θα δεχτούμε την ακύρωση μιας παραγγελίας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή να εξατομικεύονται με άλλο τρόπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, και

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία και δεν έχετε δει τα προϊόντα στην αίθουσα έκθεσής μας πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να ακυρώσετε όχι αργότερα από 7 ημέρες μετά την παράδοση, [Προστατεύεται email] τηλεφωνικώς ή με επιστολή που παραδίδεται στο εκθετήριο μας.

Τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν παραδοθεί σε μια διεύθυνση εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, θα επιστρέψουμε την τιμή των Προϊόντων και η επιστροφή θα σας καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης. Η επιστροφή σας θα είναι η τιμή των Αγαθών και το κόστος της Τυποποιημένης Παράδοσης, μείον τα επιπλέον κόστη παράδοσης και τα έξοδα επιθεώρησης και αναφοράς αιτήσεων πρόσβασης.

Εάν ακυρώσετε, είστε υποχρεωμένος να αναλάβετε εύλογη προσοχή για τα Προϊόντα που παραδίδονται σε εσάς, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται σε μια κατάσταση που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Εάν τα Αγαθά έχουν παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης, πρέπει να επιστρέψετε τα Αγαθά στο εκθετήριό μας με δικά σας έξοδα και με δική σας ευθύνη εντός 21 ημερών από την ακύρωση, αλλά αντί αυτής της υποχρέωσης θα παραλάβουμε τα Αγαθά από εσάς κατόπιν συμφωνίας εντός 21 ημερών της ακύρωσης. Θα είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα συλλογής που αναλαμβάνουμε.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Αναγνωρίζετε ότι προτού υποβάλετε την Παραγγελία σας, μας εκπροσωπήσατε και δικαιολογήσατε ότι δεν είστε σε κατάσταση αφερεγγυότητας και δεν έχετε διαπράξει πράξη πτώχευσης ή αν είστε εταιρεία με περιορισμένη ή απεριόριστη ευθύνη δεν γνωρίζετε καμία περίπτωση που να δικαιολογεί κάποιον κάτοχο ομολογιακού δανείου ή πιστωτή να διορίσετε έναν παραλήπτη, να ζητήσετε την εκκαθάρισή σας ή να ασκήσετε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω ή κατά τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Ο Τίτλος στα Αγαθά μεταβιβάζει ολόκληρη την τιμή όλων των Αγαθών της Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν Τόκων που προκύπτουν από την τιμή) και μέχρι τότε όλα τα Αγαθά θα είναι και θα παραμείνουν η μόνη και απόλυτη ιδιοκτησία μας ως νόμιμος και πραγματικός δικαιούχος .

Μέχρις ότου ο τίτλος περάσει σύμφωνα με την προϋπόθεση 4.2, θα έχετε στην κατοχή σας τα εμπορεύματα μόνο ως ταμείο της Εταιρείας.

Το δικαίωμά σας στην κατοχή των Αγαθών θα παύσει εάν διαπράξετε πτώχευση ή τεθεί σε εκκαθάριση (εκτός από το σκοπό συγχώνευσης ή ανασυγκρότησης ενώ είστε διαλυτής) ή υποστείτε διορισμό διοικητικού παραλήπτη ή διαχειριστή ή εισέλθετε σε σύνθεση ή συμφωνία με τους πιστωτές σας.

Εάν δεν καταβάλετε καμία πληρωμή που οφείλεται σε εμάς εντός των 7 ημερών από τη λήξη της, θα έχουμε το δικαίωμα να ανακτήσουμε και να μεταπωλήσουμε τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στην Εντολή ή σε οποιοδήποτε από αυτά (ανεξάρτητα από το αν μια προηγούμενη πληρωμή μέρους έχει αποδοθεί σε ορισμένα Προϊόντα ) και για το σκοπό αυτό μπορούν να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται. Εάν τα έσοδα από τη μεταπώληση υπερβαίνουν το κόστος ανάκτησης και μεταπώλησης, η υπέρβαση αυτή επιτρέπεται έναντι του αιτήματός μας για την μη καταβληθείσα τιμή.

Μέχρι να περάσει ο τίτλος των προϊόντων σύμφωνα με την προϋπόθεση 4.2, δεν θα αφαιρέσετε την αλλαγή ή την παραβίαση οποιασδήποτε ετικέτας σήματος αναγνώρισης ή του σειριακού αριθμού μας.

Αν πωλούμε στα προϊόντα μας πριν από την κατοχή τίτλου σε αυτά έχει περάσει από εμάς, όλα τα έσοδα από την πώληση των Αγαθών θα κρατηθούν από εσάς στην εμπιστοσύνη για εμάς και θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό λογαριασμό που προσδιορίζεται ως τα χρήματά μας και μέχρι να λάβετε αυτά τα έσοδα πώλησης θα διατηρήσουμε για εσάς τα δικαιώματά σας εναντίον του ατόμου στον οποίο πωλήθηκαν τα Αγαθά και θα μας αναθέσει τα δικαιώματα αυτά κατόπιν αιτήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τα αγαθά που προμηθεύουμε από εμάς θα διατρέχουν τον αποκλειστικό σας κίνδυνο αμέσως μόλις παραδοθούν στη διεύθυνση παραλαβής και είναι δική σας ευθύνη με δικά σας έξοδα να ασφαλίσετε τα Αγαθά στην πλήρη αξία αποκατάστασης τους έναντι όλων των συνήθων κινδύνων και να τα διατηρήσετε σωστά μέχρι τον τίτλο έχει περάσει.

ΕΥΘΥΝΗ

Με την επιφύλαξη της προϋπόθεσης 6.3 η ευθύνη μας για παραβίαση της σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμολογημένη αξία των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται η εντολή και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια κερδών απώλεια εσόδων απώλεια αναμενόμενης απώλειας κέρδους υπεραξίας απώλειας ανέσεως ή χρήσης ή οποιοδήποτε είδος ειδικής έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας.

Με την επιφύλαξη της προϋπόθεσης 6.3, η ευθύνη μας για ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία που οφείλονται σε αμέλεια ή άλλως δεν θα υπερβαίνει [αυτό θα πρέπει να είναι το όριο κάλυψης ασφάλισης αστικής ευθύνης τρίτου μέρους ή λιγότερο, αν προτιμάτε) και δεν θα ευθυνόμαστε για απώλεια κερδών απώλεια εσόδων από αναμενόμενη απώλεια κέρδους υπεραξίας απώλειας ανέσεων ή χρήσης ή οποιασδήποτε ειδικής έμμεσης ή επακόλουθης ζημίας.

Εάν είστε καταναλωτής, τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή δεν επιδιώκει να αποκλείσει τα εκ του νόμου δικαιώματα που απορρέουν από το να μας απασχολεί ως καταναλωτής.

ΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ

Ο δικτυακός τόπος στον οποίο εμφανίζονται αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι ο ιστότοπος της Chesterfield Sofa Company Ltd. Εμπορική αναπαραγωγή, διανομή ή μετάδοση οποιουδήποτε μέρους ή τμημάτων του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Chesterfield Sofa Company Limited δεν επιτρέπεται. Ο δικτυακός τόπος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, το κείμενο, τα γραφικά και την επιλογή και διευθέτηση αυτού ανήκουν στην Chesterfield Sofa Company Limited ή στους δικαιοπαρόχους της. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα εμπορικά ονόματα στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Chesterfield Sofa Company Limited.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Κάθε μία από τις θεραπείες μας αποτελεί ξεχωριστό φάρμακο και λειτουργεί με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης θεραπείας.

Οποιαδήποτε πληρωμή ή επιστροφή που θα πραγματοποιηθεί από εσάς σύμφωνα με τη σύμβασή μας μαζί σας ή σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα φέρει τόκους (τόσο πριν όσο και μετά την κρίση) από την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή ή η αποπληρωμή οφειλόταν μέχρι την πληρωμή. Οι τόκοι είναι κατά το ποσοστό 4% πάνω από το βασικό επιτόκιο από καιρό σε καιρό της Τράπεζας της Αγγλίας.

Κάθε έγκριση της συμφωνίας ειδοποίησης ή δική μας απόφαση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να είναι γραπτή και κανένα πρόσωπο που ασχολείται ή δεν χειρίζεται τα Αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες εκτός από εμάς έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσιοδότηση να μας δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναλάβει για λογαριασμό μας υποχρέωση ρητή ή σιωπηρή.

Κάθε ένας από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα είναι διαχωρίσιμος και διακριτός ο ένας από τον άλλο και εάν μία ή περισσότερες από αυτές τις διατάξεις είναι άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο.

Κανένας από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα σας και σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των όρων και προϋποθέσεων και των εκ του νόμου δικαιωμάτων σας, θα ισχύουν τα εκ του νόμου δικαιώματα σας.

Εάν είστε δύο ή περισσότερα άτομα τότε οι υποχρεώσεις σας θα είναι αλληλέγγυες.

Οποιαδήποτε παράλειψη από εμάς να επιβάλλουμε οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επιβολή τους δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Εσείς και εσείς συμφωνείτε ότι τα πρόσωπα που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση που συνάψαμε μαζί σας δεν θα δικαιούνται δυνάμει των Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) Act 1999 προς όφελος της σύμβασης ή θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν οποιονδήποτε από τους όρους της.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ψευδείς δηλώσεις που προκύπτουν από τυπογραφικά ή γραπτά λάθη, δηλώσεις τρίτων αποδεκτών από εμάς καλόπιστα και επαναλαμβανόμενων από εμάς ή για οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από εμάς.

Κανονισμοί πώλησης εξ αποστάσεως - Καθώς όλα τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα κατόπιν παραγγελίας, "προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, όπως τυποποιημένες περσίδες ή κουρτίνες" [www.oft.gov.uk], κανένας δεν διέπεται από την απόσταση Κανονισμοί πώλησης.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και υποβάλλονται με την παρούσα στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών Δικαστηρίων.

Οι επικεφαλίδες στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι μόνο για ευκολία και δεν προορίζονται να αποτελέσουν μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων