Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για γενικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται από την Chesterfield Sofa Company Ltd και ενώ επιδιώκουμε να ενημερώσουμε και να διορθώσουμε τις πληροφορίες, δεν προβάλλουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά στον ιστότοπο ή στις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες ή σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη εσείς τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι επομένως αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από την απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου .

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Chesterfield Sofa Company Ltd. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των τοποθεσιών. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια σύσταση ή να υποστηρίξει τις απόψεις που εκφράζονται μέσα σε αυτές.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί ο ιστότοπος ομαλά. Ωστόσο, η Chesterfield Sofa Company Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για τον προσωρινό αποκλεισμό της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών ζητημάτων που δεν ελέγχονται.